Torshalla.se

0735500563

Torshälla

  • – småstaden vid Mälaren

Torshälla är historiskt en handels- och hantverksstad och den äldsta staden i Rekarnebygden, med stadsprivilegier från 1317. Sedan 1800-talet finns även en större stålindustri vid Nyby bruk, en bruksort som idag är sammanväxt med Torshälla. Orten firade sitt 700-årsjubileum under 2017.

År 2020 bodde det 9444 st invånare i Torshälla vilket är 0,0917% av all Sveriges befolkning. Jämfört med 2010 har antalet invånare ökat med 1832 stycken personer.

Med 9444 stycken invånare placerar sig Torshälla på plats 135 av 2071 st i Sverige när det kommer till tätorter med störst befolkning. Det bor ungefär lika många människor i Torshälla som i Åmål, Bro och Alvesta. Per kvadratkilometer bor det 1007 st i Torshälla.

Folkberäkning började omkring år 1960 enskilt för Torshälla. Då bodde där 5662 st invånare.
Närhet till centrum: 7 km

Hur stort är Torshälla yta 5,56 km²

Vad finns att göra i Torshälla?


Den som vill utforska mer av konsten i Torshälla hittar Skulpturparken intill stadsparken Holmberget.

...

I Torshälla finns också Ebelingmuseet, där den nationellt kända konstnären Allan Ebelings samling bevaras.

  • Ebelingmuseet.

  • Holmberget och Skulpturparken.

  • Fem minuters ljudguidning om Torshälla och Allan Ebeling.


Torshälla 

0735500563

tony.soderholm81@gmail.com

Måndag-fredag: 8:00-18:00